Home » privacy verklaring en portretrecht

 

Privacy Verklaring

Hoe ik omga met uw gegevens

In het kader van de wet AVG(in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en -bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geven wij aan hoe wij hiermee om gaan. Wij zijn nog aan het ontdekken wat wel en niet op ons van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Wij zullen deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste versie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

19 mei 2018

Identiteit

Onze identiteit is Spaay Fotografie. Wij staan als vof ingeschreven in het KvK onder nummer 24329406.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandellen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris

De volgende gegevens slaan wij op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres;postcode; woonplaats; telefoonnummers;  emailadressen; websites;data laatste contact;onze mailwisseling;uw bank gegevens en uw KvK nummer.

Grondslagen en doelstellingen

De grondslagen waarop wij uw gegevens op slaan zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’ Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van ons werk(via direct marketing en social media marketing).

Gevoelige informatie

In principe slaan wij geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc komen niet in onze gegevens voor.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat wij na overleg met  u, uw gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat wij zelf verhinderd ben.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in onze financiële administratie; in ons mailprogamma en in onze kalender. De beveiliging van onze gegevens zijn basaal. De genoemde progamma’s zijn beschermd met een wachtwoord/gebruikersnaam en ons netwerk wordt beschermd door firewall. De bestanden slaan wij op op externe harde schijven. Onze website slaat alleen gegevens op die u achterlaat via het contactformulier. Onze website is beveiligd tegen hacking en inbreuk en onze telefoons die gesynchroniseerd zijn worden beschermd met een wachtwoord. Met enige regelmaat schonen wij onze gegevens op.

Aansprakelijkheid

Wij, noch ons bedrijf kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming.

Toestemming

Iedereen die ons contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat wij zijn/haar gegevens mag opslaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Als u ons opdracht geeft foto’s van u te maken geeft u toestemming om de foto’s eventueel te gebruiken in onze portfolio en social media. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, geen probleem en wij zullen de foto’s zonder discussie verwijderen. Ook kunt u vooraf aangeven dat de beelden niet voor portfolio en social media gebruikt mogen worden.

Portretrecht

Met grote regelmaat maken wij foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Voor zover wij de wet nu begrijpen valt het recht rond iemands portret onder het portretrecht en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets veranderd. Wij adviseren opdrachtgevers om in hun arbeidscontracten en regelementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Inzage

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor  zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Spaay Fotografie